AMP NAAM EN VAN KONTAK NOMMER E-POSADRES
Kampleier Willie Wagner 082 921 3822 [email protected]
Stafhoof Jaco van der Walt 072 312 7722
Kampsekretaresse Janina Schultz 083 686 8644 [email protected]
Kamptesourier Almarie van den Berg 083 557 9354 [email protected]
Geestelike Raadgewer Retha Wagner 084 628 1312
Hoof Veldwagmeester Jacques Botha 084 505 5733

Google maps na Thaba Kamp

Betalings aan Thaba Kamp moet gemaak word by:

Bank:
Rekeningtipe:
Rekeningnommer:
Tak:
ABSA
Tjekrekening
310 157 287
Wierdapark (336 345) vir kontantdeposito’s OF Internettak (632 005) vir elektroniese oorbetalings

Bewys van betalings moet asseblief aan [email protected] gestuur word.

As jy enige Algemene Navrae het, kontak asb [email protected] of vul die vorm in hier onder.