PORTEFEULJE NAAM EN VAN KONTAK NOMMER E-POSADRES
Kampleier Willie Wagner 082 921 3822 (s)
012 653 3576 (h)
kampleier@thabakamp.co.za
Adjunkkampleier Gerhard Schultz 083 445 7226
Administrasie Janina Schultz 083 686 8644 administrasie@thabakamp.co.za
Finansies Beyers Gericke 074 587 4663 finansies@thabakamp.co.za
Hoof Veldwagmeester Jacques Botha 084 505 5733

 
Google maps na Thaba Kamp

Betalings aan Thaba Kamp moet gemaak word by:

Bank:
Rekeningtipe:
Rekeningnommer:
Tak:
Verwysing:
ABSA
Tjekrekening
310 157 287
Wierdapark (336 345) vir kontantdeposito’s OF Internettak (632 005) vir elektroniese oorbetalings
Gebruik asseblief die primêre kontakpersoon se naam en van as verwysing

Bewys van betalings moet asseblief aan finansies@thabakamp.co.za gestuur word.

 

As jy enige Algemene Navrae het, kontak asb info@thabakamp.co.za of vul die vorm in hier onder.